Ansøgning om pas for udlændinge

Hvis en udlænding, som opholder sig i Danmark, er i besiddelse af et nationalitetspas fra deres hjemland, er det hjemlandet, som skal forny nationalitetspasset. Hvis udlændingen ikke kan få udstedt et pas af deres hjemland, skal passet fornyes i danmark.   Der er to...

Betingelser for at indgå ægteskab i Danmark

For at man kan gifte sig som udlænding i Danmark, skal man ansøge om en prøvelsesattest hos Familieretshuset. Prøvelsesattesten er gyldig i 4 måneder fra udstedelsen, hvorfor ægteskabet skal indgås inden. Der påkræves et gebyr på 1650 kr. (1/1-2019). Derudover er der...

Familiesammenføring som medfølgende familie til Greencardhaver  

Betingelserne:   Du skal kunne dokumentere, at du er i familie med greencardhaveren. Dokumentationen kan være vielsesattest, fødselsattest eller lignende.    Andre betingelser:   Greencardhaveren skal have arbejde i Danmark, hvor arbejdsgiveren skal være etableret i...

Visum til turist- og privatbesøg

Hvad er et visum? Et visum er en tilladelse til at rejse ind i et land, oftest udformet som et stempel eller et indhæftet dokument i passet. Man søger typisk om visum når man rejser ind i et land, enten i forbindelse med turistbesøg eller privatbesøg, hos eksempelvis...

Dispensation fra sikkerhedsstillelse

Dispensation fra sikkerhedsstillelse Ved ansøgning om ægtefællesammenføring via skemaet FA1, hvor herboende er dansk statsborger og har hjemmeboende mindreårige særbørn eller fællesbørn, er der mulighed for at dispensere fra reglen om sikkerhedsstillelse. For...