Familiesammenføring, hvor den herboende ægtefælle har asyl, omfatter tilfælde, hvor ægtefællen i Danmark har ophold efter udlændingelovens § 7, stk. 1 – 3.  

OBS: Hvis ægtefællen har ophold efter udlændingeloven § 7, stk. 3, så er det en betingelse, at ægtefællen har fået tilladelsen forlænget efter 3 års ophold.  

For at ansøge skal skemaet FA10 anvendes. 

Den forventede maksimale sagsbehandlingstid er 10 måneder. 

To essentielle krav for denne ansøgning er, at ægteskabet er gyldigt indgået efter eget ønske, og tilmed, at de to parter i sagen er mindst 24 år (dog kan ansøgningen indgives, når den yngste af parterne er mindst 23 år og 6 måneder)Hertil kommer enkelte undtagelser til 24-års-kravet, hvis du som den herboende:  

 • risikerer forfølgelse i dit hjemland 
 • har hjemmeboende mindreårige børn med selvstændig tilknytning til Danmark eller har samvær med mindreårige særbørn 
 • er alvorligt syg eller har et alvorligt handicap 
 • arbejder indenfor et erhverv, der er omfattet af positivlisten
 • arbejder i statens tjeneste og varetager en stilling med særlig udenrigs- eller sikkerhedspolitisk betydning for Danmark 

Desuden må ægteskabet ikke være indgået udelukkende for at opnå opholdstilladelse.  

Integrationskravet  

For at blive familiesammenført, skal ansøger og ægtefælle tilsammen opfylde 4 ud af 6 betingelser. Kravet om at ægtefællen i Danmark skal have bestået Dansk 3, er et fastlåst krav og skal under alle omstændigheder opfyldes.  

Krav til ansøger:

 • Have bestået enten en prøve i Dansk 1 (eller et tilsvarende eller højere niveaueller engelskprøve B1 (eller et tilsvarende eller højere niveau) 
 • Have haft fuldtidsarbejde i 3 ud af de seneste 5 år 
 • Have bestået et offentligt anerkendt uddannelsesforløb af mindst 1 års varighed 

Krav til ægtefælle:

 • Have bestået Dansk 3 (skal altid opfyldes) 
 • Have været i fuldtidsarbejde i Danmark i mindst 5 år (det behøver ikke at være i en bestemt sammenlagt periode) 
 • Have været under uddannelse i mindst 6 år 

Man kan undtages fra integrationskravet i særlige tilfælde, f.eks. hvis den herboende ægtefælle: 

 • fortsat risikerer forfølgelse i sit hjemland  
 • har hjemmeboende mindreårige børn med selvstændig tilknytning til Danmark eller har samvær med mindreårige særbørn 
 • er alvorligt syg eller har et alvorligt handicap   

 Yderligere krav
Ansøger skal have besøgt Danmark mindst 1 gang lovligt forud for ansøgningen, og skal ved en eventuel tildeling af opholdstilladelse bestå 2 danskprøver (A1-niveau og A2-niveau, eller højere)Det er nok, at ansøgeren ‘bare’ er mellemlandet i Danmark.  

Ægtefælle skal have en selvstændig bolig af rimelig størrelse, som ikke er omfattet af boligkravslisten. Yderligere må den herboende ægtefælle ikke have modtaget ydelser efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven inden for de seneste 3 år 

Den herboende ægtefælle skal være i stand til at stille en garanti på 102.000 kr. (2019-sats) 

Garantisummen kan nedsættes, hvis ansøger har bestået; 

 • Dansk på A1-niveau: nedsættes med 20.400 kr. 
 • Dansk på A2-niveau: nedsættes med yderligere 10.200 kr. 
 • Og endeligt kan den nedsættes med yderligere 10.200 kr., såfremt ansøger har bestået en afsluttende danskprøve efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge. 

Ægtefællen må afslutningsvist ikke være dømt for vold mod ægtefæller i Danmark inden for de sidste 10 år. 

Ansøgeren skal til ansøgningen have følgende dokumenter: 

 • Kopi af ansøgerens pas (alle sider inklusive forside og bagside) 
 • Kopi af vielsesattest. Denne skal være oversat af en statsautoriseret tolk til enten dansk eller engelsk 
 • Hvis man ikke er gift, skal dokumentation for samliv medbringes 
  • Herunder lejekontrakt, hvor begge er anført som lejere. 
  • Brev modtaget på samme adresse. 
  • Erklæringer fra udlejere, arbejdsgivere mv. 
 • Oplysninger om evt. tidligere ægtefæller, herunder fødselsdag, nationalitet og dato for indgåelse og afslutning af ægteskabet. 
 • Oplysninger om ansøgerens børn, herunder fødselsdag og nationalitet. 
 • Oplysninger om din uddannelse og arbejde: 
  • Nuværende og tidligere arbejde 
  • Stilling 
  • Arbejdsgiver 
  • Dato for ansættelse 
 • Evt. Dokumentation for bestået prøve i dansk A1-niveau. 
 • Husk at få foretaget biometri inden 14 dage fra indgivelsen af ansøgningen. 

Herboende skal til ansøgningen have følgende dokumenter: 

 • Pas, opholdskort og gult sygesikringsbevis 
 • Oplysninger om evt. tidligere ægtefæller, herunder fødselsdag, nationalitet og dato for indgåelse og afslutning af ægteskabet 
 • Oplysninger om evt. fællesbørn og/eller evt. særbørn i Danmark 
 • Oplysninger om herboendes forældre, herunder adresse og fødselsdag 
 • Oplysninger om evt. søskende, herunder fødselsdag, adresse og ægteskabelige stilling. 
 • Oplysninger om din uddannelse og arbejde:
  • Nuværende og tidligere arbejde 
  • Stilling 
  • Arbejdsgiver 
  • Dato for ansættelse 
 • Oplysninger om dine boligforhold 
 • Dokumentation for bestået Prøve i Dansk 3 (eller anden prøve på tilsvarende eller højere niveau) 
 • Dokumentation for evt. alvorlig sygdom eller handicap 

Vi hjælper dig gerne med at udfylde skemaet korrekt, samt sørger vi for, at du har de korrekte bilag med i din ansøgning. Slutteligt giver vi dig vejledning omkring proceduren ved indlevering af din ansøgning.