For at man kan gifte sig som udlænding i Danmark, skal man ansøge om en prøvelsesattest hos Familieretshuset. Prøvelsesattesten er gyldig i 4 måneder fra udstedelsen, hvorfor ægteskabet skal indgås inden. Der påkræves et gebyr på 1650 kr. (1/1-2019). Derudover er der en række generelle betingelser, som skal være opfyldt:  

 • I skal begge være 18 år
 • I skal begge være ugifte (Du skal være i besiddelse af en civilstandsattest, hvis du ikke er registeret i Danmark)  
 • I må ikke være nærtbeslægtede
 • Hvis den ene er under værgemål, skal værgen samtykke
 • Der må ikke være tale om et proformaægteskab
 • I skal begge have lovligt ophold i Danmark

Følgende dokumenter skal vedlægges i ansøgningen:

 • Alle sider i dit pas 
 • Et billede af dit ID-kort
 • Dokumentation for lovligt ophold i Danmark 
 • Bopælsattest eller lignende dokumentation for fælles bopæl
 • Evt. fødselsattest på børn
 • Evt. dokumentation for ophør af tidligere ægteskab
 • Hvis den ene af jer er dansk/nordisk statsborger eller har opholdstilladelse her, skal der også afgives erklæring om kendskab til udlændingelovens regler om familiesammenføring og i den forbindelse underskrives en 11b-erklæring 

Dokumenterne skal være på originalt sprog og oversat til enten dansk, tysk eller engelsk. Samtidig kan der være krav om, at disse dokumenter er legaliserede og-/eller apostille-påtegnet. Dog findes der en liste over lande, som er undtaget fra dette krav på Familieretshusets hjemmeside.