Hvis en udlænding, som opholder sig i Danmark, er i besiddelse af et nationalitetspas fra deres hjemland, er det hjemlandet, som skal forny nationalitetspasset. Hvis udlændingen ikke kan få udstedt et pas af deres hjemland, skal passet fornyes i danmark.  

Der er to typer af pas, som udlændinge kan få udstedt af Danmark:  

 • Fremmedpas
 • Konventionspas (rejsedokument for flygtninge)

Fremmedpas 

Du kan få udstedt fremmedpas, hvis du er: 

 • Udlænding med flygtningestatus efter udlændingelovens § 7, stk. 2, § 7, stk. 3, § 8, stk. 2 
 • Udlænding med opholdstilladelse efter udlændingelovens § 8, stk. 3 
 • Anerkendt statsløs med opholdstilladelse i Danmark 
 • Barn af en forælder med opholdstilladelse i Danmark som flygtning efter udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 2. 
 • Udlænding med opholdstilladelse som uledsaget mindreårig 
 • Udlænding i Danmark, og kan bevise, at du ikke kan få udstedt et pas hos myndighederne i det land, hvor du er statsborger.  

Konventionspas 

Du kan få udstedt konventionspas, hvis du er: 

 • Udlænding med opholdstilladelse i Danmark efter udlændingelovens § 7, stk. 1 
 • Udlænding med opholdstilladelse i Danmark efter udlændingelovens § 8, stk. 1 
 • Anerkendt som flygtning i henhold til flygtningekonventionen af 28. juli 1951 

Før ansøgningen 

Hos Udlændingeretshjælpen kan vi hjælpe dig med at udfylde ansøgningsskemaet, hvilket foregår digitalt på nyidanmark.com. Du skal huske at medbringe: 

 • NemID  
 • Dokumentation for at du ikke kan få udstedt pas i dit hjemland (skal kun medbringes, hvis du IKKE er hverken flygtning eller statsløs) 
 • Evt. dokumentation for opholdstilladelse i Danmark

Hvis du førhen har været i besiddelse af et fremmedpas eller konventionspas, og ved et uheld har mistet det, så kan du få udstedt et nyt efter samme fremgangsmåde som ovenfor. Her skal du dog yderligere medbringe en erklæring fra politiet om, at du har mistet dit pas. 

Efter ansøgningen 

Efter at du han indgivet din ansøgning, skal du møde personligt op ved enten udlændingestyrelsens borgerservice eller ved din lokale politistation, for at få optaget biometri. Her skal du også medbringe et godkendt pasfoto.  

Har du yderligere spørgsmål hertil eller andet inden for udlændingeretten, så kan du altid kontakte os på mail:
raadgivning@udlaendingeretshjaelpen.dk.