Betingelser:  

  • Du skal kunne dokumentere din relation til den studerende. Dokumentation kan være vielsesattest, fødselsattest eller lignende.  

Andre betingelse:  

  • Du skal have et pas.  
  • Du skal have dokumentation for, at I har levet sammen i mindst 1½ -2 år i træk 
  • Jeres ægteskab skal være anerkendt af dansk ret. Hvis ægteskabet ikke kan anerkendes, så vil det blive foretaget en vurdering om I kan betragtes som faste samlevere.  
  • Du skal have levet sammen med den studerende i mindst de seneste 1 ½-2 år. Dette kan fx dokumenteres med lejekontrakter.  
  • Hvis et barn rejser til Danmark, hvor der er fælles forældremyndighed, skal barnet have samtykke fra den anden forælder bosat i udlandet.  
  • Når du får en tilladelse, skal du bo hos den studerende, som er her for at studere.  
  • Den studerende skal kunne forsørge dig. Dvs. du må ikke modtage hjælp efter lov om aktiv socialpolitik.