Betingelserne:  

 • Du skal kunne dokumentere, at du er i familie med greencardhaveren. Dokumentationen kan være vielsesattest, fødselsattest eller lignende.  

 

Andre betingelser:  

 • Greencardhaveren skal have arbejde i Danmark, hvor arbejdsgiveren skal være etableret i Danmark. 
 • Have en ansættelseskontrakt på minimum 1 år fra det tidspunkt, hvor der ansøges om familiesammenføring samt opfylde beskæftigelseskravet.  
 • Greencardhaveren skal have modtaget minimum 1 månedsløn pga. sin ansættelse.  
 • Greencardhaveren skal have en garanteret lønindtægt på mindst  
 • 11.423 kr. pr. måned, hvis det medfølgende familiemedlem er en ægtefælle/partner, eller 
 • 15.180 kr. pr. måned, hvis den medfølgende familie består af et eller flere mindreårige børn eller en ægtefælle/partner samt et eller flere mindreårige børn  
 • Du skal have gyldigt pas.  
 • Når du får en tilladelse, så skal du bo hos Greencard haveren.  
 • Hovedpersonen, som er i Danmark på et Greencard, skal kunne forsørge dig. I må ikke modtage hjælp efter lov om aktiv socialpolitik.  
 • Hvis et barn rejser til Danmark, hvor der er fælles forældremyndighed, skal barnet have samtykke fra den anden forælder bosat i udlandet.  
 • Jeres ægteskab skal være anerkendt af dansk ret. Hvis ægteskabet ikke kan anerkendes, så vil det blive foretaget en vurdering om I kan betragtes som faste samlevere.  
 • Du skal have levet sammen med Greencard haver i mindst de seneste 1 ½-2 år. Dette kan fx dokumenteres med lejekontrakter.