Betingelserne:  

 • Du skal kunne dokumentere, at du er i familie med greencardhaveren. Dokumentationen kan være vielsesattest, fødselsattest eller lignende.  

 Andre betingelser:  

 • Greencardhaveren skal have arbejde i Danmark, hvor arbejdsgiveren skal være etableret i Danmark.
 • Greencardhaveren skal have en ansættelseskontrakt på minimum et år fra det tidspunkt, hvor der ansøges om familiesammenføring samt opfylde beskæftigelseskravet. 
 • Greencardhaveren skal have modtaget minimum en månedsløn som følge af sin ansættelse. 
 • Greencardhaveren skal have en garanteret lønindtægt på:
  • Mindst 11.423 kr. pr. måned, hvis det medfølgende familiemedlem er en ægtefælle/partner.
  • 15.180 kr. pr. måned, hvis den medfølgende familie består af et eller flere mindreårige børn eller en ægtefælle/partner.
 • Du skal have gyldigt pas.
 • Når du får en tilladelse, så skal du bo hos Greencardhaveren. 
 • Greencardhaveren skal kunne forsørge dig. I må ikke modtage hjælp efter lov om aktiv socialpolitik. 
 • Hvis et barn rejser til Danmark, hvor der er fælles forældremyndighed, skal barnet have samtykke fra den anden forælder bosat i udlandet.
 • Jeres ægteskab skal være anerkendt af dansk ret. Hvis ægteskabet ikke kan anerkendes, så vil der blive foretaget en vurdering om I kan betragtes som faste samlevere.
 • Du skal have levet sammen med Greencardhaver i mindst de seneste 1 ½-2 år. Dette kan eksempelvis dokumenteres med lejekontrakter.