Betingelserne: 

  • Du skal kunne dokumentere, at du er i familie med arbejdstager. Dokumentationen kan være en vielsesattest, fødselsattest eller lignende.  

Andre betingelser: 

  • Du skal have et pas. 
  • Du skal have adresse hos personen, som arbejder i Danmark, når du har fået tilladelsen.  
  • Den person, som du bor hos i Danmark, skal kunne forsørge dig. Dvs. I ikke må modtage hjælp efter lov om aktiv socialpolitik.  
  • Hvis et barn rejser til Danmark, hvor der er fælles forældremyndighed, skal barnet have samtykke fra den anden forælder bosat i udlandet. 
  • Jeres ægteskab skal være anerkendt af dansk ret. Hvis ægteskabet ikke kan anerkendes, så vil det blive foretaget en vurdering om I kan betragtes som faste samlevere.  
  • Du skal have levet sammen med arbejdstager i mindst de seneste 1 ½-2 år. Dette kan fx dokumenteres med lejekontrakter.