Hvad er et visum?
Et visum er en tilladelse til at rejse ind i et land, oftest udformet som et stempel eller et indhæftet dokument i passet. Man søger typisk om visum når man rejser ind i et land, enten i forbindelse med turistbesøg eller privatbesøg, hos eksempelvis familie.   

Hvem kan/skal søge visum? 

Som udgangspunkt skal alle borgere udenfor EU-fællesskabet og Norden søge visum før de besøger Danmark. Hvis man er EU-borger skal du ikke søge visum for at besøge Danmark, og du kan frit opholde dig i landet i op til 3 måneder. Hvis du kommer fra Norden (Sverige, Norge, Finland, Island og dertilhørende Øer) skal du heller ikke søge visum, og du kan frit indrejse, bo, studere og arbejde i Danmark uden pas eller opholdstilladelse.   

Når du søger om visum vil du blive spurgt ind til hvilket land du rejser fra. Dette er fordi der gælder forskellige regler for borgere fra forskellige lande. Landene er delt ind i fem hovedgrupper, hvori det fremgår hvor let eller svært det er at få et visum i forhold til det land du kommer fra.  

  • Hovedgruppe 1 omfatter lande og regioner, hvis statsborgere som udgangspunkt vurderes at udføre en begrænset risiko for ulovlig indvandring i Danmark eller andre Schengenlande. 
  • Hovedgruppe 2 omfatter lande og regioner, hvis statsborgere som udgangspunkt vurderes at gøre en vis risiko for ulovlig indvandring i Danmark eller andre Schengenlande. 
  • Hovedgruppe 3 omfatter lande og regioner, hvis statsborgere vurderes at udgøre en væsentlig risiko for ulovlig indvandring i Danmark eller andre Schengenlande. 
  • Hovedgruppe 4 omfatter lande og regioner, hvis statsborgere som udgangspunkt vurderes at udgøre en høj risiko for ulovlig indvandring i Danmark eller andre Schengenlande.   
  • Hovedgruppe 5 omfatter lande og regioner, hvis statsborgere vurderes at udgøre en særligt høj risiko for ulovlig indvandring i Danmark eller andre Schengenlande, og hvortil der kan være udsendelsesvanskeligheder.   

I kan se en liste over landende i de forskellige grupper her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=169277#idbebb24bc-6cbf-4096-b139-54e42a4820ae 

Betingelser for at få visum:
Hvis du er statsborger i et land der hører under hovedgrupperne 2, 3, 4 og 5, så skal du have en vært i Danmark, der kan bekræfte at dit besøg er ventet, f.eks. et familiemedlem, en ven eller et hotel.  

Derudover skal du have et pas, som skal være gyldigt i 3 måneder efter din rejse slutter. Dit pas må desuden ikke være mere en 10 år gammelt. 

Det er desuden en betingelse, at du skal have tilstrækkelige midler til at betale for dit ophold i Danmark og din hjemrejse. Dette er særligt vigtigt, hvis du er statsborger i et land i hovedgruppe 3-5, da du skal bevise, at du ikke kommer til Danmark for at blive forsørget af en herboende, men at du har penge til at bo i dit hjemland. Generelt set er hovedreglen ca. 350 kr. per døgn i Danmark. Hvis du skal bo på hotel, så er hovedreglen ca. 500 kr. per døgn i Danmark.  

Du skal desuden huske en rejsesygeforsikring under dit ophold i Danmark, da dette også er en af betingelserne for at få visum til turist- og privatbesøg i Danmark. 

Hvornår er det svært at få visum?
Du vil få svært ved at få et visum til Danmark, hvis du allerede har søgt om familiesammenføring i Danmark og har fået afslag. Dette er fordi, at myndigheder da har større mistanke om, at du vil blive i Danmark efter dit visum er udløbet. 
Derudover kan du også få svært ved at få et visum, hvis du har søgt om visum tidligere og i forbindelse med din rejse er blevet i landet i mere end 30 dage. 
Ovenstående betyder ikke, at du ikke kan ansøge, men blot at du i højere grad er nødt til at bevise at du ikke har interesse i at blive boende i Danmark efter dit visum er udløbet.