Familiesammenføring med ægteskab

Familiesammenføring FA10 – hvor den herboende ægtefælle har asyl

Ansøgeren skal huske følgende:

– Kopi af ansøgerens pas (alle sider inklusiv forside).
– Kopi af vielsesattest. Denne skal være oversat af en statsautoriseret tolk til enten dansk eller engelsk.
– Hvis ikke gift, skal dokumentation for samliv medbringes:

 • Herunder lejekontrakt, hvor begge er anført som lejere.
 • Brev modtaget på samme adresse.
 • Erklæringer fra udlejere, arbejdsgivere mv.

– Oplysninger om evt. Tidligere ægtefæller, herunder fødselsdag, nationalitet og dato for indgåelse og afslutning af ægteskabet.
– Oplysninger om ansøgerens børn, herunder fødselsdag og nationalitet.
– Oplysninger om din uddannelse og arbejde:

 • Nuværende og tidligere arbejde
 • Stilling
 • Arbejdsgiver
 • Dato for ansættelse

– Evt. Dokumentation for bestået prøve i dansk A1-niveau.
– Husk at få foretaget biometri inden 14 dage fra indgivelsen af ansøgningen.

Herboende skal huske følgende til ansøgningen:

– Pas, opholdskort og gult sygesikringsbevis
– Oplysninger om evt. Tidligere ægtefæller, herunder fødselsdag, nationalitet og dato for indgåelse og afslutning af ægteskabet.
– Oplysninger om evt. Fællesbørn i Danmark
– Oplysninger om evt. Særbørn i Danmark
– Oplysninger om herboendes forældre, herunder adresse og fødselsdag
– Oplysninger om evt. Søskende, herunder fødselsdag, adresse og ægteskabelige stilling.
– Oplysninger om din uddannelse og arbejde:

 • Nuværende og tidligere arbejde
 • Stilling
 • Arbejdsgiver
 • Dato for ansættelse

– Oplysninger om dine boligforhold

Vi hjælper dig med at udfylde skemaet korrekt samt sørger for, at du har de korrekte bilag med i din ansøgning og slutteligt giver vi dig vejledning omkring proceduren ved indlevering af din ansøgning.

Kontakt

Udlændingeretshjælpen
Aalborg Hovedbibliotek
Rendsburgsgade 2
9000 Aalborg

Email
raadgivning@udlaendingeretshjaelpen.dk

Telefon

+45 61278317

Følg os på Facebook

Alle rettigheder forbeholdes Udlændingeretshjælpen © Copyright 2018 – lavet af Conexia